Hội nghị tổng kết SXKD năm 2019 & hội nghị người lao động cấp công ty năm 2020

Thứ Hai 9:51 20/01/2020

Ngày 11/01/2020 vừa qua, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2020.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV; Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc TKV; Phạm Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Công ty và 350 đại biểu ưu tú đại diện cho 2.800 CBCNLĐ trong Công ty.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Ngô Thế Phiệt đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD, kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2019. Báo cáo nêu rõ: Trong năm 2019, quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do một số nguyên nhân chính: Biên giới khai trường ngày càng mở rộng về khu vực dân cư nên công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ hết sức phức tạp;  Điều kiện địa chất biến động phức tạp, quá trình đào lò gặp nhiều tuyến phay mới có biên độ lớn ảnh hưởng đến quá trình đào lò khoanh vùng các lò chợ, làm giảm 843 mét lò đào so với dự kiến; Số lượng lao động hầm lò tuyển mới chưa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất...

 

Tuy nhiên, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tập đoàn, sự thống nhất của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết, vượt khó của toàn thể người lao động. Kết quả: Công ty đã đào được 12.300 mét lò (cao hơn năm trước 2.300 mét); Bốc xúc 6,12 triệu m3 đất đá (cao hơn năm trước 200 m3); khai thác 1,36 triệu tấn than nguyên khai (cao hơn năm trước 440 nghìn tấn) trong đó than hầm lò đạt 558 nghìn tấn (cao hơn năm trước 143 nghìn tấn); tiêu thụ 1,9 triệu tấn than các loại (cao hơn năm trước 350 nghìn tấn); doanh thu 2.433 tỷ đồng (cao hơn năm trước 270 tỷ đồng); tiền lương bình quân 13,2 triệu đồng/người/tháng (cao hơn năm trước 1,8 triệu đồng/người). Trong năm, Công ty đã tiếp tục tái cơ cấu lao động, tiết giảm 261 lao động lộ thiên và tuyển mới 510 lao động hầm lò. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV và đồng chí Phạm Công Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của CBCNLĐ Công ty đồng thời ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc Công ty đạt được trong giai đoạn sản xuất gặp nhiều khó khăn hiện nay. Với mức sản lượng khai thác 558 nghìn tấn than hầm lò trong năm 2019 sẽ là động lực để Công ty tiếp tục nâng sản lượng đạt 1 triệu tấn năm 2020 và sớm đạt sản lượng 2 triệu tấn theo công suất thiết kế. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Công ty cần phấn đấu khắc phục khó khăn, đổi mới tổ chức sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố nghiêm trọng, đầu tư đồng bộ cơ giới hóa, tự động hóa để tăng năng suất, giảm sức lao động.

 

Hội nghị đã báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, báo cáo hoạt động tài chính, thu chi các quỹ đóng góp, giải đáp các ý kiến của người lao động, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh cán bộ quản lý trong Công ty và bầu đại biểu dự Hội nghị Người lao động Tập đoàn năm 2020.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2020 với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu SXKD chủ yếu: Đào 11.280 mét lò; Bốc xúc 7 triệu m3 đất đá, khai thác 2 triệu tấn than nguyên khai, đạt trên 2.400 tỷ đồng doanh thu với mức tiền lương bình quân 13,5 triệu đồng/người/tháng. Để đạt được các chỉ tiêu trên, Hội nghị đã đề ra các biện pháp quản lý chi phí giá thành; đảm bảo môi trường, an toàn, an ninh; chủ động triển khai công tác đầu tư theo kế hoạch; chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất và luôn chăm lo chu đáo đời sống cho người lao động.

Tại Hội nghị, 16 công trường, phân xưởng, phòng ban có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2019 đã được Giám đốc Công ty biểu dương, khen thưởng trong đó Phân xưởng Vận tải số 1, Phân xưởng vận tải giếng đứng, phòng Kỹ thuật sản xuất và phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính đã được nhận cờ luân lưu dẫn đầu 4 khối thi đua trong Công ty.

Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Tiến Nhương đã phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác năm 2020./.

Hoàng Hiền

Giám sát khí mỏCong Nghe MoKiểm soát vào ra NBCThan Quang hanhThan Hòn gaiThuc phamThan Hà LầmvinacominThan Hà TuThan Nam Mẫu