Hội nghị sơ kết SXKD Quý I năm 2019

Thứ Sáu 9:59 05/04/2019

Hết quý I năm 2019, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin khai thác trên 400 nghìn tấn than nguyên khai; bốc xúc 1,25 triệu m3 đất đá; doanh thu 506 tỷ đồng; đào 1.340 mét lò (trong đó có 1.000 mét lò neo); tiêu thụ 515 nghìn tấn than với doanh thu 680 tỷ đồng

Các khâu sản xuất luôn đảm bảo giữ vững an toàn và trật tự an ninh, người lao động có đủ việc làm với mức lương bình quân đạt gần 15 triệu đồng/tháng. Các chỉ tiêu trên cơ bản hoàn thành mục tiêu Công ty đề ra, riêng khối lượng đào lò đạt chưa cao nguyên nhân chủ yếu do công tác tuyển sinh lao động gặp nhiều khó khăn dẫn tới thiếu hụt lao động nên Công ty chưa thể tăng số gương đào lò hoạt động đồng thời. Thêm vào đó, các gương lò phần lớn có tiết diện từ 12 m2 đến 42 m2 nên khó đẩy nhanh tiến độ đào lò.

 

Tại Hội nghị sơ kết sản xuất kinh doanh quý I năm 2019, Công ty đã đề ra  các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính cần thực hiện trong quý II, cụ thể: Bốc xúc 1,35 triệu m3 đất đá, khai thác 350 nghìn tấn than nguyên khai (trong đó than hầm lò là 200 nghìn tấn), tiêu thụ 450 nghìn tấn than các loại, doanh thu 600 tỷ đồng, đào 2.000 mét lò xây dựng cơ bản và chuẩn bị sản xuất.

 

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Công ty đã đề ra nhiệm vụ chính cần thực hiện trong quý, cụ thể: Bên cạnh việc thu hút thêm lao động hầm lò, Công ty sẽ thi công hoàn thiện các đường lò khoanh vùng và đưa 02 lò chợ giá xích vào hoạt động; Hoàn thiện bunke mức -140 phục vụ vận tải than lò chợ 41103, 41104; Hoàn thiện lò chứa nước mức -230 phục vụ thoát nước; Chuẩn bị các điều kiện cho đơn vị thuê ngoài đào lò bằng máy combai; Khai thác hết than lộ thiên khu vực phía Bắc moong Vỉa 11 đến mức -135 trước mùa mưa bão năm 2019; Hoàn thiện các công trình phòng chống mưa bão để hạn chế mức thấp nhất hậu quả mưa bão gây ra./.

Hoàng Hiền

Than Hà LầmKiểm soát vào ra NBCCong Nghe MovinacominThan Nam MẫuThuc phamGiám sát khí mỏThan Hà TuThan Quang hanhThan Hòn gai