Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật năm 2018

Thứ Năm 10:03 15/11/2018

Nhằm nâng cao kiến thức về pháp luật cho cán bộ, công nhân viên, ngày 10 tháng 11 năm 2018 vừa qua, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2018

Đây là hoạt động thường niên được Công ty tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật Việt Nam đồng thời tăng cường nhận thức, sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong quá trình làm việc và sinh hoạt cho CBCNLĐ. Đối tượng tham gia tập huấn gồm các đồng chí lãnh đạo Công ty, thủ trưởng các đơn vị, phòng ban và nhân viên các phòng trong Công ty. Tại buổi tập huấn, cán bộ, nhân viên Công ty đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Kim - Vụ trưởng vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích về thực thi pháp luật.

 
Trong bài giảng đồng chí nhấn mạnh: Để các chính sách pháp luật đến được với nhiều công nhân lao động, các tổ chức Đảng, đoàn thể cần tích cực phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Công ty trong việc kiểm tra, thanh tra và kiên quyết xử lý các vi phạm. Cùng với đó, Công ty cần tiếp tục chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên truyền viên có kỹ năng, kiến thức, am hiểu các vấn đề về chính sách pháp luật để tuyên truyền cho công nhân lao động hiểu và thấm nhuần chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu sản xuất thực tiễn hiện nay./. 
Hoàng Hiền 

Than Quang hanhThuc phamThan Hà TuKiểm soát vào ra NBCGiám sát khí mỏThan Hòn gaiThan Nam MẫuvinacominThan Hà LầmCong Nghe Mo