Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ

Thứ Sáu 8:15 02/06/2023

Công ty cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin trân trọng thông báo để Nhà cung cấp dịch vụ được lựa chọn đến hoàn thiện ký kết hợp đồng.

THÔNG BÁO

Về việc kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ

Công ty cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trung đại tu băng tải B650 số 21C như sau:

1. Thông tin kết quả lựa chọn Nhà cung cấp:

1.1. Nhà cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần Cơ điện Cẩm Phả.

1.2. Giá trúng chào giá (đã bao gồm thuế):  703.630.142 VND.

Bằng chữ: (Bẩy trăm linh ba triệu, sáu trăm ba mươi nghìn, một trăm bốn mươi hai đồng).

1.3. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 25 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị cho Bên B (kể cả ngày nghỉ).

1.5 Danh sách nhà cung cấp dịch vụ không được lựa chọn:

STT

Tên nhà cung cấp

Lý do không được lựa chọn

1

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Phú Đông.

Giá chào cao hơn giá chào của nhà cung cấp trúng chào giá.

2

Công ty cổ phần xây dựng sản xuất và thương mại Trường Giang.

Giá chào cao hơn giá chào của nhà cung cấp trúng chào giá.

2. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Công ty cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin trân trọng thông báo để Nhà cung cấp dịch vụ được lựa chọn đến hoàn thiện ký kết hợp đồng./.

Cong Nghe MovinacominThan Nam MẫuThan Hà LầmThan Hòn gaiThan Quang hanhThuc phamThan Hà TuKiểm soát vào ra NBCGiám sát khí mỏ