Công ty cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Thứ Sáu 10:17 19/05/2023

Công ty cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin kính mời các doanh nghiệp cơ khí trong Tập đoàn TKV có chức năng và có khả năng cung cấp dịch vụ sửa chữa trung đại tu 56 bộ giá xích thủy lực di động liên kết bằng xích ZH1800/16/24ZL tham gia chào giá

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức chào hàng cạnh tranh

Công ty cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin thông báo mời chào hàng cạnh tranh sửa chữa trung đại tu 56 bộ giá xích thủy lực di động liên kết bằng xích ZH1800/16/24ZL để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị như sau:

1. Bên mời cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin.

2. Tên gói dịch vụ: Sửa chữa trung đại tu 56 bộ giá xích thủy lực di động liên kết bằng xích ZH1800/16/24ZL.

3. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 09h00' ngày 19/5/2023 đến 10h00' ngày 29/5/2023, tại phòng Kế hoạch, trung tâm điều hành sản xuất, Công ty cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: Trước 10h00' ngày 29/5/2023.

- Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào hồi 10h15' ngày 29/5/2023 tại trung tâm điều hành sản xuất, Công ty cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin kính mời các doanh nghiệp cơ khí trong Tập đoàn TKV có chức năng và có khả năng cung cấp dịch vụ sửa chữa trung đại tu 56 bộ giá xích thủy lực di động liên kết bằng xích ZH1800/16/24ZL tham gia chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Kiểm soát vào ra NBCvinacominThan Hà TuThan Nam MẫuThan Quang hanhGiám sát khí mỏCong Nghe MoThuc phamThan Hòn gaiThan Hà Lầm