Thông báo tổ chức chào hàng cạnh tranh

Thứ Tư 11:13 26/04/2023

Công ty cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin thông báo mời chào hàng cạnh tranh sửa chữa trung đại tu băng tải B650 số 21C.

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức chào hàng cạnh tranh

Công ty cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin thông báo mời chào hàng cạnh tranh sửa chữa trung đại tu băng tải B650 số 21C để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị như sau:

1.  Bên mời chào hàng cạnh tranh: Công ty cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin.

2. Tên gói chào hàng cạnh tranh: Sửa chữa trung đại tu băng tải B650 số 21C.

3. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 09h00' ngày 27/4/2023 đến 10h00' ngày 11/5/2023, tại phòng Kế hoạch, trung tâm điều hành sản xuất, Công ty Cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin; phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính). Phí phát hành HSYC: 1.000.000 VND.

- Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: Trước 10h00' ngày 11/5/2023.

- Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào hồi 10h15' ngày 11/5/2023 tại trung tâm điều hành sản xuất, Công ty cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin; phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp có chức năng và có khả năng cung cấp dịch vụ sửa chữa trung đại tu băng tải B650 số 21C tham gia chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Than Nam MẫuThan Hà TuCong Nghe MoThan Hòn gaiThan Quang hanhKiểm soát vào ra NBCGiám sát khí mỏThan Hà LầmvinacominThuc pham