Công ty Cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin thông báo mời chào giá

Thứ Tư 14:14 03/05/2023

Công ty Cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin có nhu cầu bán phoi tiện, ủng cao su, mũ lò, băng tải thu hồi, đồng phế liệu.… không còn khả năng tái sử dụng phục vụ sản xuất. Công ty xin thông báo tới các Công ty có điều kiện tham gia chào giá

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 

Công ty Cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin có nhu cầu bán phoi tiện, ủng cao su, mũ lò, băng tải thu hồi, đồng phế liệu.… không còn khả năng tái sử dụng phục vụ sản xuất. Công ty xin thông báo tới các Công ty có điều kiện tham gia chào giá. Hồ sơ chào giá bao gồm nhưng không giới hạn các giấy tờ sau:

1. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của đơn vị chào giá: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp,…

2. Các yêu cầu chào giá:

2.1. Thời gian & địa điểm nộp chào giá:

- Chào giá quý Công ty phải được niêm phong và nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Kế hoạch, Trung tâm điều hành sản xuất- Công ty Cổ phần than Núi Béo-Vinacomin, Phường Hà Tu, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian nộp: Trước 09h30’ ngày 15 tháng 5 năm 2023. Các báo giá được gửi đến sau thời điểm hết hạn nộp báo giá sẽ không được xem xét.

2.2. Cách trình bày các thông tin trên phong bì thư báo giá:

- Tên, địa chỉ, điện thoại đơn vị chào giá…

- Địa chỉ nộp: Phòng Kế hoạch, Trung tâm điều hành sản xuất, Công ty cổ phần than Núi Béo-Vinacomin, Phường Hà Tu, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

- Không được mở trước 09h30’ ngày 15/5/2023.

3. Thời gian mở thư báo giá: Thư báo giá sẽ được mở công khai vào lúc 09h45’ ngày 15/5/2023, tại Trung tâm điều hành, Công ty cổ phần than Núi Béo-Vinacomin. Việc mở thư báo giá không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của đại diện đơn vị chào giá.

4. Đồng tiền chào giá và đồng tiền thanh toán là VND.

5. Giá chào là giá do đơn vị chào giá ghi trong báo giá, bao gồm toàn bộ các chi phí bốc xếp, vận chuyển; đã bao gồm thuế GTGT.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7. Thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng hoặc bù trừ công nợ (nếu có).

8. Điều kiện xét duyệt trúng báo giá:

- Có báo giá đáp ứng tất cả các yêu cầu ở mục 1.

- Báo giá đầy đủ các danh mục theo yêu cầu trong thư mời báo giá (hàng hoá bán cả lô, không chọn lọc).

- Có giá chào cao nhất.

9. Tiến độ giao nhận hàng hóa:

- Thời gian giao hàng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Địa điểm giao hàng: Kho vật tư của Công ty Cổ phần than Núi Béo-Vinacomin.

- Thanh toán: Bên mua có trách nhiệm chuyển tiền theo giá trị hợp đồng trước khi tiến hành giao nhận hàng. Trong vòng 05 ngày kể từ ngày bàn giao hàng hóa hai bên có trách nhiệm đối chiếu số lượng, giá trị và thanh quyết toán hợp đồng theo số lượng thực tế giao nhận.

Công ty Cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin kính mi các đơn vị tham gia chào giá vào thi gian và địa đim nêu trên./.

 
 
 

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm theo thư mời chào giá số:       TB-VNBC  ngày       tháng      năm 2023) 

TT

Tên hàng hóa

ĐVT

Số lượng

Đơn giá chào

(VND)

Thành tiền

(VND)

Yêu cầu khác

Ghi chú

1

 Phoi tiện

Kg

1.500

 

 

 

 

2

Đồng phế liệu

Kg

950

 

 

 

 

3

Bình nước lọc

Bình

275

 

 

 

 

4

Băng tải phế liệu B650

Mét

299

 

 

 

 

5

Băng tải phế liệu B1000

Mét

126

 

 

 

 

6

Ủng phế liệu

Kg

1.403

 

 

 

 

7

Mũ nhựa phế liệu 

Cái

216

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

Cong Nghe MoThan Hà LầmvinacominThan Hòn gaiThuc phamKiểm soát vào ra NBCGiám sát khí mỏThan Nam Mẫu