9 tháng đầu năm 2023 Than Núi Béo khai thác 1,4 triệu tấn than nguyên khai

Thứ Sáu 9:07 06/10/2023

Qua 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin khai thác 1,4 triệu tấn than nguyên khai, đào 10.500 mét lò, tiêu thụ 1,65 triệu tấn than sạch với mức doanh thu đạt 2.700 tỷ đồng, tiền lương bình quân cho người lao động đạt trên 18 triệu đồng/tháng. Các chỉ tiêu trên đều vượt so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt, sản lượng khai thác than 9 tháng đầu năm 2023 đã bằng số thực hiện cả năm 2022.

Từ đầu năm đến nay, quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn trong đó có 2 khó khăn lớn: Đường lò có nhiều tuyến phay mới với biên độ lớn ảnh hưởng lớn đến công tác đào lò; Số lượng thợ lò bậc 1, bậc 2 chiếm tỷ trọng trên 70% làm cơ cấu bậc thợ mất cân đối, ảnh hưởng lớn đến năng suất lao động. Tuy nhiên, với tinh thần kỷ luật, đồng tâm, năng động, sáng tạo, cán bộ công nhân lao động Công ty đã đoàn kết vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

 

Tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng, sản xuất kinh doanh và Công đoàn quý III năm 2023, các đại biểu đã tham luận bàn biện pháp đảm bảo an toàn, giữ vững an ninh chính trị nội bộ, tập trung đẩy nhanh tiến độ đào lò chuẩn bị sản xuất và chăm lo tốt đời sống người lao động. Trong quý IV, Công ty sẽ quyết tâm khai thác 370 nghìn tấn than nguyên khai, đào 4.700 mét lò, tiêu thụ trên 400 nghìn tấn than sạch với mức doanh thu đạt trên 600 tỷ đồng

 

Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty phấn đấu đạt được trong năm 2023 sẽ là thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023), 87 năm ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2023) và 35 năm ngày thành lập Công ty (07/11/1988 - 07/11/2023)./.

Hoàng Hiền

vinacominGiám sát khí mỏCong Nghe MoThan Nam MẫuThan Hòn gaiThuc phamKiểm soát vào ra NBCThan Hà Lầm