Than Núi Béo tổ chức phát động thi đua sản xuất kinh doanh và khuyến khích tiền lương 4 tháng cuối năm 2023

Thứ Tư 15:26 06/09/2023

Để quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023, Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Than Núi Béo đã phối hợp phát động thi đua tăng sản lượng sản xuất hầm lò 4 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, trong 4 tháng cuối năm, Công ty sẽ quyết tâm đảm bảo an toàn, giữ vững an ninh trật tự, phấn đấu hoàn thành kế hoạch khai thác 500.000 tấn than, đào 8.000 mét lò, đảm bảo cả năm đạt chỉ tiêu khai thác 1,75 triệu tấn than và đào 17.200 mét lò.

 

Nhằm khuyến khích người lao động làm việc đạt năng suất ngày công cao, Công ty có cơ chế khuyến khích tiền lương hằng tháng cụ thể đối với các công trường, phân xưởng, phòng ban trong Công ty với mức tối thiểu tăng 5%, tối đa tăng 30%. Mức khuyến khích tiền lương sẽ được Công ty thanh toán trực tiếp cho các đơn vị cùng kỳ thanh toán tiền lương hằng tháng căn cứ theo điểm lương và mức độ đóng góp của người lao động đối với các chỉ tiêu sản xuất chính (mét lò đào và tấn than hầm lò).

 

Tại Hội nghị sơ kết sản xuất kinh doanh tháng 8, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và quý IV năm 2023, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của các đơn vị để tăng cường điều hành sản xuất hiệu quả, đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu Công ty đề ra./.

Hoàng Hiền

Cong Nghe MoThan Nam MẫuThan Hòn gaiGiám sát khí mỏvinacominKiểm soát vào ra NBCThan Hà Lầm