Hội nghị tổng kết công tác An toàn VSLĐ năm 2017

Thứ Sáu 13:14 12/01/2018

Sáng ngày 10/01/2018, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức Hội nghị tổng kết công tác An toàn - Vệ sinh lao động năm 2017. Tới dự có đồng chí Dương Văn Thìn - Phó ban An toàn TKV, các đồng chí lãnh đạo Công ty và 258 đại biểu đại diện cho trên 2.300 CBCNLĐ Công ty.

Tại Hội nghị, phó Giám đốc Công ty Phạm Bá Tước đã báo cáo kết quả thực hiện công tác An toàn - Vệ sinh lao động năm 2017. Báo cáo nêu rõ: Trong năm 2017, do làm tốt quá trình tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, huấn luyện nên trong năm Công ty đã thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, không để xảy ra sự cố thiết bị nặng gây tai nạn cho người và thiết bị. Màng lưới An toàn - Vệ sinh viên gồm 241 thành viên được Công ty lựa chọn và bồi dưỡng đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền, kiểm tra tại đơn vị mình làm việc. Nội dung báo cáo đã thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, nguyên nhân và biện pháp khắc phục những sự cố đã xảy ra trong năm.

 

Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận của đại diện Công trường Khai thác 1, Phân xưởng Trạm mạng - Thoát nước, phòng Kỹ thuật sản xuất về kinh nghiệm đảm bảo công tác an toàn của từng đơn vị. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó ban An toàn TKV Dương Văn Thìn đã biểu dương thành tích Công ty đạt được. Để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác giữ vững an toàn, vệ sinh lao động trong năm 2018 khi Công ty đưa thêm lò chợ vào hoạt động, đồng chí đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa, thủ tiêu sự cố, bồi dưỡng kỹ năng, tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động, đặc biệt là công nhân hầm lò luôn nắm vững quy trình quy phạm an toàn, nâng cao ý thức giữ vững an toàn cho bản thân và thiết bị./.

Hoàng Hiền 

Than Hà LầmvinacominThan Nam MẫuKiểm soát vào ra NBCThan Hòn gaiThan Quang hanhGiám sát khí mỏCong Nghe MoThuc phamThan Hà Tu