Thành lập công trường Đào lò số 2

Thứ Năm 14:19 31/01/2019

Để đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đào lò phục vụ quá trình khai thác than lò chợ, ngày 30/6/2017 Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã chính thức công bố quyết định thành lập Công trường Đào lò số 2

Bước đầu, cơ cấu tổ chức của Công trường Đào lò số 2 gồm 80 cán bộ, công nhân lao động làm việc tại các bộ phận: quản lý, cơ điện, vận hành bằng tải, nổ mìn, tiếp liệu và đào lò công nghệ. Sau khi Công trường Đào lò số 2 đi vào hoạt động ổn định, Công ty sẽ tiếp tục thành lập thêm Công trường Khai thác số 2 để tăng cường năng lực sản xuất than hầm lò, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đào 2.425 mét lò và khai thác 150 nghìn tấn than hầm lò năm 2017, tạo bước đệm để Công ty đạt công suất thiết kế 2 triệu tấn than hầm lò/năm vào những năm tới đây./.

 
Hoàng Hiền

Thuc phamThan Quang hanhIATAThan Hòn gaivinacominThan Hà LầmThan Hà TuThan Nam Mẫu