ĐTN Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức Đại hội X và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Thứ Tư 21:16 04/06/2014

Ngày 8-1, Đoàn TNCS HCM Công ty CP than Núi Béo-Vinacomin đã tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2012-2014, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động, đồng thời tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ đại hội trước và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Nhà nước trao tặng. Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh - Phó tổng giám đốc Vinacomin Bùi Văn Khích; Bí thư Đoàn TNCSHCM Than Quảng Ninh Lê Quang Thành; Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Quảng Ninh Hoàng Văn Nam đã đến dự.

Lực lượng ĐVTN Công ty CP than Núi Béo hiện có gần 750 người, chiếm gần 40% lực lượng sản xuất toàn Công ty. Họ đã làm tốt vai trò xung kích trong LĐSX, "việc gì khó, có thanh niên", đóng góp tích cực vào kết quả SXKD của Công ty những năm qua. Trong đó, năm 2011, Công ty đã SX được gần 5,1 triệu tấn than, bóc xúc gần 22 triệu mét khối đất đá, doanh thu gần 2300 tỷ đồng, lợi nhuận 85 tỷ, thu nhập bình quân 9,1 triệu đồng/người/tháng. Nhiệm kỳ 2012-2014, tuổi trẻ than Núi Béo đề ra khẩu hiệu hành động: Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh; do đó tiếp tục củng cố, đổi mới tổ chức và các hoạt động của Đoàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh thực hiện phong trào "5 xung kích, 4 đồng hành", thể hiện vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia vào công tác quản lý, điều hành SXKD và thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.
 
 
Đại hội X của Đoàn TNCSHCM than Núi Béo được chọn là một trong ba đại hội điểm của Đoàn TNCSHCM Than Quảng Ninh, với việc bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Đồng chí Bùi Anh Đức, Bí thư nhiệm kỳ 2009-2102 tiếp tục tái đắc cử giữ chức Bí thư Đoàn TNCSHCM Công ty CP than Núi Béo-Vinacomin nhiệm kỳ 2012-2014. Nhân dịp này, Tổ chức Đoàn TNCSHCM Công ty CP than Núi Béo-Vinacomin vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, do đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Than Hòn gaiThuc phamvinacominThan Hà LầmGiám sát khí mỏKiểm soát vào ra NBCThan Nam MẫuThan Hà TuCong Nghe MoThan Quang hanh