Đại hội Đoàn Thanh Niên công ty nhiệm kỳ IX (2009 - 2012)

Thứ Tư 21:01 04/06/2014

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, các đồng chí Lãnh đạo Thành đoàn Hạ Long, các đồng chí lãnh đạo Đoàn Than Quảng Ninh ,Đoàn phường lân cận đóng trên địa bàn.

Đại hội tổng kết đánh giá hoạt động của nhiệm kỳ khoá VIII (2007 – 2009) và đưa ra phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn khoá IX (2009 – 2012)

Trong nhiệm kỳ khoá VIII Đoàn thanh niên công ty đã tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, nghị quyết Đại hội Đoàn toàn Tỉnh, toàn quốc lần thứ IX , luật thanh niên. Phát động trong toàn Đoàn các cuộc vận động “ Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ, hội”; “ Hãy nói không với thuốc lá”; “ Thanh niên phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội”.Hình thành các trung tâm tuyên truyền do thanh niên quản lý tại 12 khu vực trên các đơn vị trong toàn Công ty. Phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao rèn luyện sức khoẻ được phát triển mạnh mẽ. Thành lập các đội tuyển tham gia hội diễn do Tập đoàn TKV, Đoàn Than Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh tổ chức.
 
Năm 2007:
 
- Giải nhất toàn đoàn giải bơi vượt sông Bạch Đằng;
- Cúp vô địch giải bóng chuyền nam Tỉnh Quảng Ninh;
- Giải nhất giải bóng chuyền TKV;
- Giải nhì hội diễn văn nghệ TKV.
 
Năm 2008:
- Giải nhì bóng chuyền nam TKV
- Vô địch bóng chuyền nam tỉnh QN;
- Vô địch toàn đoàn giải bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng;
- Giải nhất khối phong trào - hội diễn NTQC - Tập đoàn TKV.
 
 
 
 Triển khai hiệu quả nghị quyết số 07 của TWĐ về “ Kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn ”, nghị quyết số 42 của Tỉnh đoàn QN về việc quản lý sinh hoạt đoàn viên, nghị quyết số 969 NQ/ĐTQN ngày 31/7/2008 của BTV Đoàn TQN. Công tác kiểm tra được duy trì thường xuyên, hàng năm Đoàn TN công ty tổ chức 02 đợt kiểm tra định kỳ và các đợt kiểm tra đột xuất. Trong nhiệm kỳ qua Đoàn TN Công ty tổ chức 03 lớp đào tạo tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn cho 162 lượt cán bộ các chi đoàn, cử 8 lượt cán bộ đoàn chủ chốt tham gia lớp tập huấn, 01 đ/c cán bộ đoàn tham gia lớp học “ Trung cấp thanh vận – Trung cấp lý luận chính trị ”; ngoài ra còn thường xuyên cung cấp thông tin, tài liệu nghiệp vụ Đoàn cho cán bộ chi đoàn. Nhiệm kỳ VIII toàn đoàn đã giới thiệu:
- 71 đoàn viên ưu tú học tập lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng.
- 63 ĐVUT được kết nạp Đảng( chiếm tỷ lệ 82 % tổng số Đảng viên được kết nạp trong Đảng bộ).
- 50 Đảng viên dự bị được chuyển Đảng chính thức.
 
Ngoài ra tổ chức Đoàn còn là lực lượng nòng cốt, gương mẫu trong việc thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, đóng góp ý kiến xây dựng cán bộ Đảng viên góp phần tích cực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh .Phát động trong toàn Đoàn Phong trào thanh niên tình nguyện tham gia dự án của Tập đoàn và của công ty có 08 đồng chí lên đường đi nhận nhiệm vụ mới tại CAMPUCHIA. Trong đó có 01 đ/c phó bí thư, 01 đ/c UVBCH Đoàn TN Công ty. Phong trào thanh niên xung kích đảm nhận các công trình việc khó thường xuyên được phát huy, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Toàn đoàn đảm nhận 98 công trình, tổng giá trị ước tính trên 3,1 tỷ đồng, trích quỹ trên 90 triệu đồng, các công trình tập trung vào các việc khó trong hạng mục phòng chống mưa bão của đơn vị. Trong nhiệm kỳ đoàn viên thanh niên trực tiếp làm chủ đề tài 24 sáng kiến, tham gia trong nhóm tác giả của 42 sáng kiến, tổng giá trị làm lợi trên 4 tỷ đồng. Tiêu biểu như sáng kiến: “ Nghiên cứu, thiết kế bãi đổ thải mức + 36 khu vực Tây phay k CT.Vỉa 14 ” và “ Lập bản đồ nham thạch bờ trụ Tây vỉa 11 nhằm phục vụ cho việc lập kế hoạch khoan nổ, xây dựng định mức vận tải và điều hành sản xuất” của nhóm các đ/c kỹ sư trẻ phòng kỹ thuật, giá trị làm lợi ước tính trên 3 tỷ đồng; sáng kiến “ Cải tiến “các đăng” cầu giữa xe VOLVO A40D và A35D ” của nhóm đồng chí: Nguyễn Văn Hướng, Lê Trung Kiên chi đoàn PX. SCO làm chủ đề tài, giá trị làm lợi 139 triệu đồng.
 
 
 
 Với tinh thần “ Tuổi trẻ Công ty cổ phần Than Núi Béo - TKV đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng Công ty CP Than Núi Béo – TKV ngày càng lớn mạnh, góp phần xây dựng Tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp văn minh”. Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty cổ phần than Núi Béo - TKV tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn Than Quảng Ninh lần thứ III.. Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đoàn TN Công ty cổ phần Than Núi Béo - TKV lần thứ IX, góp phần tích cực vì sự nghiệp “Dân giàu - nước mạnh, xã hội - công bằng, dân chủ - văn minh”, vì chính tương lai tươi sáng của tuổi trẻ./.

Than Nam MẫuGiám sát khí mỏvinacominThan Quang hanhThuc phamThan Hà LầmCong Nghe MoKiểm soát vào ra NBCThan Hà TuThan Hòn gai