Đảng bộ than Núi Béo tổng kết công tác Đảng năm 2022

Thứ Ba 10:52 13/12/2022

Ngày 12/02/2022, Đảng bộ Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2022. Đồng chí Lã Tuấn Quỳnh, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Than Quảng Ninh tới dự và chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, Đảng bộ Công ty đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Mạnh Chiêu, trưởng phòng Kiểm toán nội bộ, bảo vệ và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Miễn, ptrưởng phòng Tổ chức nhân sự.

Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Công ty nêu rõ: Trong năm vừa qua, mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ luôn chủ động chỉ đạo Công ty thực hiện các giải pháp hiệu quả, lãnh đạo Công ty hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao trong đó chỉ tiêu doanh thu vượt 47%, than tiêu thụ vượt 38%, tiền lương bình quân vượt 17% so với kế hoạch, hơn 3.000 cán bộ, công nhân lao động Công ty không bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19.

 

Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05  của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 4 khoá 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Công ty.

Để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023, tại hội nghị, đồng chí Ngô Thế Phiệt, bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã quán triệt Nghị quyết số 15 của Đảng ủy Công ty, nêu các giải pháp cần thực hiện để hoàn thành kế hoạch năm trong đó phấn đấu đạt 3 mục tiêu quan trọng: nâng cao sản lượng khai thác than hầm lò, thực hiện dự án đóng cửa mỏ lộ thiên và cải thiện chất lượng đội ngũ lao động.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lã Tuấn Quỳnh, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Than Quảng Ninh đã ghi nhận những thành tích Đảng bộ Công ty đạt được trong năm 2022. Đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng Công ty tiếp tục phát huy thành tích đạt được, khắc phục những mặt còn tồn tại trong công tác an toàn vệ sinh lao động, triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Ghi nhận đóng góp của các đảng viên, chi bộ, Đảng bộ Công ty đã khen thưởng 04 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 biểu dương 22 tấm gương Người thợ mỏ, người chiến sĩ./.
 
Hoàng Hiền 

Giám sát khí mỏKiểm soát vào ra NBCThan Hòn gaivinacominThan Hà LầmThan Nam MẫuCong Nghe Mo