Đại hội Đảng khoá VI

Thứ Năm 9:42 05/06/2014

Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VI đã diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 - 9 - 2000.

Về dự đại hội có 101 đại biểu đại diện cho hơn 200 đảng viên trong đảng bộ .Đại hội đã đánh giá kết qủa thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ V; Khẳng định các cố gắng và kết quả lớn lao của toàn đảng bộ, rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng mục tiêu phương hướng nhiệm kỳ tiếp theo : Xây dựng đảng bộ và các tổ chức đoàn thể quần chúng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp : Công nghiệp hoá hiện đại hoá nghành than và sự nghiệp đổi mới đất nước.

Ngay sau đại hội : BCH Đảng bộ đã cụ thể hoá nghị quyết thành các chương trình hành động cụ thể :lãnh đạo cán bộ đảng viên và công nhân viên chức hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ SXKD của năm 2000. Bên cạnh đó Đảng bộ vẫn làm tốt công tác xây dựng Đảng.

Tính đến đầu năm 2001 Đảng bộ đã có 224 Đảng viên sinh hoạt tại 26 chi bộ. Đây chính là những hạt nhân nòng cốt đi đầu trong SXKD của mỏ. trải qua hơn 10 năm hoạt động Đảng bộ mỏ Núi Béo đã thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo đưa mỏ ngày càng phát triển vững mạnh ngang tầm với các đơn vị bạn trong Tổng công ty.

Kiểm soát vào ra NBCGiám sát khí mỏThan Hà LầmvinacominThan Quang hanhThan Nam MẫuCong Nghe MoThan Hà TuThuc phamThan Hòn gai