Đại hội Đảng bộ khoá III

Thứ Năm 9:45 05/06/2014

Ngày 08 -01 - 1994 Đảng bộ mỏ than Núi Béo đã tổ chức đại hội lần thứ III. Có 67/68 Đảng viên về dự đại hội. Đại hội đã đánh giá quá trình lãnh đạo sản xuất kinh doanh trong các năm 92 - 93 và đề ra nhiệm vụ ttiếp tục đầu tư xây dựng mỏ trong các năm 94 - 95.

Đại hội cũng đã bầu BCH gồm 9 đồng chí, đồng chí Trần Xuân Hiệu tiếp tục được bầu giữ nhiệm vụ Bí thư Đảng bộ khoá III.

Đến cuối năm 1995 toàn mỏ đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra trong đại hội III. Và phấn khởi bắt tay vào xây dựng mỏ trong điều kiện ngành than có sự thay đổi lớn về tổ chức. Mỏ vừ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng mỏ vừ đảm bảo tốt công tác an ninh giữ vững biên giới tài nguyên của mỏ. Công tác xây dựng Đảng cũng được Đảng bộ mỏ quan tâm và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tổng số đảng viên trong đảng bộ đã lên tới 75 đồng chí với 11 chi bộ Đảng.

Cuối nhiệm kỳ Đảng bộ có 6 chi bộ được công nhận là chi bộ vững mạnh. Đảng bộ tiếp tục được Đảng uỷ công ty than Hòn gai công nhận là cơ sở đảng vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ III Đảng bộ đã chú trọng xây dựng Tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể ,giáo dục động viên sức mạnh của tập thể CBCNVC vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, duy trì các hoạt động phong trào chăm lo đời sống chung của toàn mỏ.

Kiểm soát vào ra NBCCong Nghe MoThan Hà LầmvinacominThan Quang hanhThan Hòn gaiThuc phamThan Hà TuThan Nam MẫuGiám sát khí mỏ