Đại hội Đảng bộ khoá IV

Thứ Năm 9:29 05/06/2014

Cùng bước vào thực hiện nhiệm vụ của năm 1996 .Đảng bộ mỏ đã tổ chức đại hội lần thứ IV.

Đại hội đã tiến hành vào ngày 8 - 3 - 1996 với sự có mặt của 75/76 Đảng viên trong Đảng bộ.

Đại hội đã đánh giá tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ III và biểu quyết phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 96 - 97 nhằm phát triển và nâng cao công suất của mỏ.

Đại hội đã bầu ra BCH khoá IV gồm 9 đồng chí : Đồng chí Trần Hữu Đức được ban chấp hành tín nhiệm bầu giữ chức bí thư Đảng bộ .Có thể nói Đại hội IV đã đánh dấu bước ngoặt trong sự phát triển của Mỏ và đảng bộ .

Trong nhiệm kỳ IV Đảng bộ đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, số lượng Đảng viên cũng được tăng thêm do có một số cán bộ công nhân kỹ thuật là Đảng viên từ các mỏ khác chuyển về số lượng kết nạp mới cũng được tăng thêm.

Thực hiện quyết định số 618 TVN/TCCB ngày 14 - 05 - 1996 của tổng công ty than Việt Nam điều động đồng chí Trần hữu Đức, Bí thư Đảng uỷ, Giám Đốc mỏ đi nhận công tác mới .

Đ/c Nguyễn Xuân Chiến được bổ xung vào BCH, BTV làm bí thư Đảng bộ theo Quyết định số 87 QĐ/ĐU ngày 22 - 05 - 1996 của Đảng uỷ công ty than Hòn Gai .Thực hiện quyết định số 43 QĐ/TU (13 - 07 - 1996) tỉnh uỷ Quảng Ninh v/v thành lập Đảng bộ than Quảng Ninh. Đảng bộ mỏ núi béo được chuyển giao từ Đảng bộ công ty than Hòn Gai về đảng bộ than Quảng Ninh. Đây chính là giai đoạn phát triển mạnh của đảng bộ cả về số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên Trong 2 năm 96 -97 Đảng bộ mỏ đã kết nạp được 24 đảng viên Các năm 96 - 97 Đảng bộ mỏ đều được Đảng bộ than công nhận là cơ sở vững mạnh : có 14/17 chi bộ đạt vững mạnh.

Đến tháng 7 - 1998 cùng với việc chuyển một số Đảng viên từ xí nghiệp dịch vụ vận tải than Hòn Gai về Đảng bộ , tổng số Đảng viên của đảng bộ đã là 159 đồng chí với 22 chi bộ.

vinacominKiểm soát vào ra NBCThan Hà TuThan Hòn gaiThan Nam MẫuThan Hà LầmThan Quang hanhCong Nghe MoGiám sát khí mỏThuc pham