Trao thưởng cho 2 đơn vị hoàn thành suất xắc nhiệm vụ trong tháng công nhân

Thứ Năm 13:25 25/05/2017

Hưởng ứng đợt phát động thi đua nhân Tháng Công nhân năm 2017, nhiều công trường, phân xưởng của Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất được giao, tiêu biểu nhất là Công trường Đào lò 1 và Công trường Vỉa 14

Đây là 2 đơn vị đại diện cho khối sản xuất lộ thiên và khối sản xuất hầm lò. Tính đến ngày 22 tháng 5 năm 2017, Công trường Đào lò 1 đã đào được 1.150 mét trong đó có 435 mét lò đá và 715 mét lò than; Công trường Vỉa 14 bốc xúc được 2,56 triệu m3 đất đá, khai thác được 320 nghìn tấn than nguyên khai, các đơn vị đều đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động, thực hiện tốt công tác an toàn và trật tự an ninh. Ghi nhận thành tích của 2 đơn vị, sáng ngày 23/5/2017, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức trao thưởng cho mỗi đơn vị 10 triệu đồng nhằm kịp thời động viên tập thể người lao động có nhiều cố gắng vượt khó hoàn thành nhiệm vụ nhân Tháng Công nhân./.
 
Hoàng Hiền 

IATAvinacominThan Hà TuThan Hòn gaiThuc phamThan Nam MẫuThan Hà LầmThan Quang hanh