Tổ chức phát động thi đua tháng công nhân năm 2016

Thứ Năm 11:12 21/04/2016

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế lao động 1/5 (1886 - 2016) và Tháng Công nhân năm 2016, Công đoàn Công ty Cổ phần Than Núi Béo đã xây dựng kế hoạch phát động tháng Công nhân năm 2016 với chủ đề: “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động”.

Kế hoạch đang được triển khai sâu rộng tới 29 công đoàn bộ phận trong Công ty, 5 nội dung trọng tâm trong kế hoạch gồm có: Tăng cường các hình thức tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của người lao động về luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2016, hoàn thành toàn diện Chiến dịch thi đua 50 ngày đêm xúc dọn bùn moong trước mùa mưa, đảm bảo an toàn, giữ vững an ninh trật tự trong sản xuất; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động, tổ chức tọa đàm tại các công đoàn bộ phận và giải quyết kịp thời các kiến nghị của người lao động; Tặng quà, động viên kịp thời các tổ, đội, công nhân điển hình, thăm hỏi gia đình công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc bị tai nạn lao động; Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt Công đoàn, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên mới và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp.
 
Đợt phát động diễn ra trong suốt tháng 5 và sẽ được tổ chức tổng kết vào đầu tháng 6. Để đợt phát động thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, Công đoàn Công ty đang phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thực hiện nhiệm vụ, giải quyết nhanh chóng các khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất và thực hiện khen đi đôi với thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Hoàng Hiền 

Than Hà TuvinacominThuc phamThan Nam MẫuThan Hà LầmThan Quang hanhIATAThan Hòn gai