Văn bản pháp luật Luật

Mã văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Người ký Tải về
71/2014/QH13 26/11/02014 Nguyễn Sinh Hùng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế của Quốc hội, số 71/2014/QH13