Than Núi Béo giành 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng giải Bóng bàn phong trào TKV năm 2022

Thứ Năm 15:38 30/06/2022

Với nhiều nỗ lực, cố gắng, tại vòng chung kết giải Bóng bàn phong trào TKV năm 2022, đoàn vận động viên của Than Núi Béo đã giành 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng lứa tuổi từ 41 đến 50 gồm:

- Chị Nguyễn Thị Thu Hà, công nhân Phân xưởng Phục vụ và chị Ngô Phong Thắng, công nhân Phân xưởng Thông gió - Thoát nước giành huy chương Bạc nội dung đôi nữ;

 

- Anh Nguyễn Trọng Tuấn, nhân viên phòng An toàn và chị Nguyễn Thị Thu Hà, công nhân Phân xưởng Phục vụ giành huy chương Bạc nội dung đôi nam nữ.

 

- Anh Phạm Văn Sơn, công nhân Phân xưởng Phục vụ giành huy chương Đồng nội dung đơn nam./.

Hoàng Hiền

Thuc phamThan Nam MẫuThan Hòn gaiThan Hà LầmKiểm soát vào ra NBCvinacominCong Nghe MoGiám sát khí mỏ