Nhu cầu sử dụng vật tư năm 2013

Thứ Tư 23:12 04/06/2014

Nhu cầu sử dụng vật tư năm 2013

TT Loại xe Đơn vị tính Xuất xứ Nhu cầu năm 2013 Ghi chú
        Quý I Quý II Quý III Quý IV Tổng cộng  
I Lốp xe tải mỏ chuyên dùng                
1 Lốp 24.00R35 T/L Bộ/quả Michelin-X-Traction F4**TL hoặc Brigestone E4T**VMTP (E4)*2 113 75 75 38 301  
2 Lốp 29.5 R25 T/L Bộ/quả Brigestone VLTS (E4)*2 hoặc Michelin X-S(E4T) 20 13 13 7 53  
3 Lốp 26.5 R25 T/L Bộ/quả Brigestone VLTS (E4)*2 hoặc Michelin X-S(E4T) 21 14 14 7 56  
4 Lốp 12.00 - 24/20PR Bộ/quả Việt Nam 212 142 142 71 567  
5 Lốp 11.00 - 20/18PR Bộ/quả Việt Nam 62 42 42 21 167  
6 Lốp 12.00 - 20/20PR Bộ/quả Việt Nam 19 12 12 6 50  
7 Lốp 10.00 - 20/18PR Bộ/quả Việt Nam 22 14 14 7 57  
8 Lốp 10.00 - 20/16PR Bộ/quả Việt Nam 11 7 7 4 28  
9 Lốp 20.5R25 T/T Bộ/quả Michelin-XAH2*L3 4 5   3 12 (Lốp+xăm+yếm)
10 Lốp 20.5R25 T/L Bộ/quả Michelin-XAH2*L4   2     2  
11 Lốp 26.5R25 T/L Bộ/quả Michelin-XAH2*L5 2 6     8  
II Xích máy gạt                
1 Xích gạt D85EX-15 (KM3903/41/560) Bộ/xe Berco 3 1   1 5  
2 Xích gạt D10R (CR6076/44/24) Bộ/xe Berco 1       1  
3 Xích gạt D475 (KM3179/41/710) Bộ/xe Berco   1     1  
4 Xích gạt D7R (CR5591/40/22S) Bộ/xe Berco 1     1 2  
5 Xích gạt D85A (KM479/38/22) Bộ/xe Berco   1     1 Loại 38 mắt/sợi
6 Xích gạt D85A (KM479/39/22) Bộ/xe Berco 1     1 2 Loại 39 mắt/sợi
III Xích máy xúc                
1 Xích máy xúc Volvo EC240 (14530201/1082-02180)  Bộ/xe Volvo            
2 Xích máy xúc Volvo EC240 (14525766) Sợi Volvo     2 4 6 Loại 48 mắt/sợi, bản rộng 650mm
IV Xích máy khoan     1       1  
1 Xích khoan DML (58315545) Bộ/xe Alascopco 1       1  
2 Xích khoan DM45E (9180909) Bộ/xe Nhật            
V  Cáp điện cao su                
1 Cáp cao su PN cao thế 6KV KGE-F                
  + Loại 3x25+1x10 Mét Nga 200   200   400  
  + Loại 3x35+1x11 Mét Nga   200     200  
2 Cáp cao su PN hạ thế lộ thiên KG-T                
  + Loại 3x70+1x25 Mét Nga 100       100  

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng QLVT Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

Địa chỉ : 799 Lê Thánh Tông – Hạ Long – Quảng Ninh

Số điện thoại liên hệ : 033.3628950

Than Hòn gaiThuc phamIATAThan Hà LầmvinacominThan Quang hanhThan Nam MẫuThan Hà Tu