Nhu cầu vật tư kim khí

Thứ Tư 23:05 04/06/2014

Nhu cầu hàng kim khí công ty cổ phần Than Núi Béo - TKV
Tháng 8 năm 2010

STT Tên hàng Danh điểm ĐVT Số lượng Ghi chú
1 Thép lục lăng S17 mét 10 Thép C45
2 Thép lục lăng S19 " 10 "
3 Thép lục lăng S41 " 6 "

Đề nghị các quý công ty báo giá trong thời gian sớm nhất và thời hạn giao hàng
Mọi chi tiết xin liên hệ : Tel - Fax : 033.3628950

Than Nam MẫuThan Quang hanhvinacominThan Hà LầmThuc phamThan Hòn gai