Nhu cầu phụ tùng ô tô Volvo A35D và Volvo A40D

Thứ Tư 23:35 04/06/2014

Bảng nhu cầu Vật tư ôtô Volvo A35D và Volvo A40D

STT Tên hàng Danh điểm ĐVT Số lượng Ghi chú
  Phin lọc Volvo A35D;A40D        
1 Phin lọc dầu máy tính 477556 Cái 171  
2 Phin lọc dầu máy thô 478736 Cái 328  
3 Phin tách nước nhiên liệu 11110683 Cái 43  
4 Phin lọc gió ngoài 11110217 Cái 25  
5 Phin lọc gió trong 11110218 Cái 12  
6 Phin thông hơi thùng NL 11707077 Cái 45  
7 Phin lọc dầu hộp số 11036607 Cái 55  
8 Phin thông hơi 11172907 Cái 59  
9 Phin lọc làm khô khí nén 20424148 Cái 14  
10 Phin lọc không khí khô 11703979 Cái 8  
11 Phin lọc không khí tinh 11703980 Cái 12  
12 Phin lọc dầu hồi thuỷ lực 11707544 Cái 17  
13 Phin lọc dầu hồi quạt 11707525 Cái 16  
14 Phin lọc dầu hồi thuỷ lực 11026932 Cái 20  
15 Phin lọc nhiên liệu 8193841 Cái 3  

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Cổ phần Than Núi Béo
Tel - Fax : 033.628950

Than Hà LầmThuc phamvinacominThan Hòn gaiThan Nam MẫuThan Quang hanh