Nhu cầu vật tư chủ yếu năm 2007

Thứ Tư 23:35 04/06/2014

Nhu cầu vật tư chủ yếu năm 2007

(Kèm theo công văn số 8469/TKV-VTD ngày 8/11/2006)


STT Tên vật tư ĐVT Tổng số Ghi chú
1 2 3 4 5
I Vật liệu  

1 Thuốc nổ  Kg   
2 Gỗ lò  m3   
3 Gỗ tà vẹt,gỗ khác  m3  3  
4 Thép chống lò  Kg     
5 Théo ray các loại  Kg     
6 Thép I các loại  Kg     
7 Cột chống thuỷ lực đơn  Cột     
8 Mũi khoan than  Chiếc     
9 Mũi khoan đá supe  Chiếc  400  
10 Choòng khoan than  Chiếc     
11 Choòng khoan đá supe  Chiếc  100  
12 Lưới thép B40  Kg     
13 Cầu máng cào  Cái  90  
14 Xích máng cào  m  300  
15 Đèn ắc quy thợ lò  Cái     
16 Mũi khoan xoay cầu SBIII250  Mũi  40  
17 Mũi khoan xoay cầu DM45  Mũi  40  
18 Mũi khoan T.lực Roc-L8  Mũi  50  
19 Ty khoan xoay cầu SBIII250  Cái  8  
20 Ty khoan xoay cầu DM45  Cái  12  
21 Ty khoan T.lực Roc-L8  Cái  16  
22 Răng gầu máy xúc  Cái     
    - Răng gầu EKG  Cái  200  
    - Răng gầu khác  Cái  300  
23 Cáp thép  Kg  10.000  
24 Cáp điện cao su  mét     
   - Cáp điện cao su phòng nổ  mét     
   - Cáp điện cao su th­ờng  mét  1.000  
25 Bình ắc quy  Bình     
   - Bình ắc quy thường  Bình  294  
   - Bình ắc quy tầu điện(hầm lò)  Bình     
26 Lốp ôtô  Bộ/quả     
   -  Lốp cỡ 27.00  "     
   -  Lốp cỡ 24.00  "  90  Michelin 
   -  Lốp cỡ 21.00  "  52 Bridgestone
   -  Lốp cỡ 18.00  "  40 Yokohama
   -  Lốp cỡ 29.5  "  100 Bridgestone
        hoặc Milchelin
   -  Lốp cỡ 26.5  "  62 Bridgestone
        hoặc Milchelin
   -  Lốp cỡ 23.5  "  2  
   - Lốp chuyên dùng khác  "  30  
   - Lốp xe ôtô trung xa,PV  "  455 Việt Nam
27 Băng tải cao su  Mét  200  
28 Con lăn băng tải  Cái  200  
29 Phụ tùng cho SCTX  Tr.đồng  45.500  
30 Keo tụ  Kg     
31 Ma nhê tít  Kg     
32 Kim loại màu  Kg  2.000  
33 Kim loại đen  Kg  20.000  
34 Dầu mỡ nhờn      

 - Dầu nhờn  Lít  645.000  
   - Mỡ máy  Kg  84.000  
35 Quần áo BHLĐ  Bộ  2.500  
II Nhiên liệu  

1  - Dầu ga doan  Lít  20.700.000  
2  - Xăng  Lít  143.000
 
       

Than Quang hanhThan Hòn gaiThan Nam MẫuThan Hà LầmvinacominThuc pham