Nhu Cầu dầu nhờn mỡ máy trong tháng 11 năm 2006

Thứ Tư 23:17 04/06/2014

Nhu cầu dầu nhờn mỡ máy tháng 11 năm 2006

STT Tên hàng - quy cách Độ nhớt - Phẩm cấp ĐVT Số lượng Thời gian giao hàng
1 2 3 4 5 6
 1  Dầu Mobil 1300 15w/40    Phi  02  Trước 18/11/2006
   Dầu Mobil Fuld 424    Phi  05  
 2  Dầu Mobil MX 20w/50   Thùng  02  "
 3  Dầu Castrol RX 15w/40    Phi  04 "
 4  Dầu Castrol AW S46   Phi  03 "
 5 Dầu Castrol RX 30   Phi  01 "
 6 Dầu Phanh Castrol   Thùng 10 "
 7 Mỡ L3   Phi  05 "
 8 Mỡ UV 113   Thùng  02 "

Mọi chi tiết xin liên hệ :
Công ty Cổ Phần Than Núi Béo
Tel - Fax : 033.628950

vinacominThan Hòn gaiThan Quang hanhThan Nam MẫuThuc phamThan Hà Lầm