Nhu cầu mua vật tư phục vụ sản xuất Quý IV năm 2006 và Năm 2007

Thứ Tư 23:16 04/06/2014

Bảng nhu cầu Vật tư ôtô Quý IV Năm 2006 và Năm 2007

STT

Tên Hàng

Đơn vị tính Quý IV Năm 2006 Năm 2007

1

Lốp 2100 - 33 - E4

B/Quả

21

52

  (Bridgestone)      

2

Lốp 29,5 R25 - E4

B/Quả

18

50

  (michenlin or Bridgestone)      

3

Lốp 26,5 R25 - E4

B/Quả

0

30

  (Bridgestone)      

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Than Núi BéoTel - Fax : 033.628950

Than Hòn gaiThan Hà LầmvinacominThan Nam MẫuThuc phamThan Quang hanh