Đầu tư xây dựng nhà văn hoá thể thao công nhân – Công ty cổ phần Than Núi Béo - TKV.

Thứ Tư 23:10 04/06/2014

Quyết định số 1651/QĐ – HĐQT ngày 09/05/2007 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần than Núi Béo – TKV “V/v: Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà sinh hoạt văn hoá thể thao công nhân – Công ty cổ phần Than Núi Béo”

Chủ đầu tư                        : Công ty cổ phần Than Núi Béo – TKV
Lập dự án đầu tư              : Công ty cổ phần tư vấn QHTK xây dựng Quảng Ninh

Chủ nhiệm dự án đầu tư : KTS Phạm Đức Chúc

Mục tiêu đầu tư :

- Tập luyện, thi đấu thể thao cho CBCNV và nhân dân trong khu vực, tổ chức thi đấu trong nước & quốc tế với quy mô vừa và nhỏ, tổ chức biểu diễn cho các đoàn văn hoá nghệ thuật Trung ương & địa phương.

- Hoạt động kinh doanh một số loại hình dịch vụ : Nhà hàng, thương mại, thể thao.


Quy mô :

 

STT Hạng mục ĐVT Diện tích sàn Công suất
I Tổng diện tích đất m2 12980  
1 Nhà thể thao m2 1550 1200 người
2 Nhà văn hoá " 1700 400 chỗ ngồi
3 Nhà dịch vụ " 2100 750 chỗ ăn
4 Bể bơi m3 420  
5 Sân tenis m2 261 theo tiêu chuẩn
6 Nhà phụ trợ kỹ thuật m2 220 1 tầng
7 Gara ôtô   420 1 tầng


Nguồn vốn :
Quỹ phúc lợi + huy động nguồn vốn khác trong & ngoài công ty

 

STT Hạng mục chi phí Giá trị trước thuế Thuế GTGT Giá trị sau thuế
I Chi phí xây dựng 22.195.917 2.219.592 24.415.509
II Chi phí thiết bị 1.419.744 70.987 1.490.731
III Chi phí khác 2.024.386 202.439 2.226.825
IV Chi phí lãi vay 250.000   250.000
V Chi phí đền bù GPMB 100.000 10.000 110.000
VI Chi phí dự phòng 855.884   855.884
  Tổng cộng 26.845.931 2.503.018 29.348.949

 

 

Thời gian thực hiện dự án : 2006 – 2010 chia làm 2 giai đoạn.

Thuc phamThan Hòn gaiThan Hà LầmvinacominThan Hà TuThan Quang hanhIATAThan Nam Mẫu