Tên văn bản
Mã văn bản 07/2014/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 24/11/2014
Ngày hết hiệu lực 04/12/2114
Thể loại Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư
Người ký Bùi Quang Vinh
Nội dung <a id="ctl06_ctl07_lnkDocName" class="VL_Text" style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">Th&ocirc;ng tư 07/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về gi&aacute;m định tư ph&aacute;p trong lĩnh vực kế hoạch v&agrave; đầu tư</a>
Tải về Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư