Tên văn bản
Mã văn bản 71/2014/QH13
Ngày ban hành 26/11/2014
Ngày hết hiệu lực 04/12/2114
Thể loại Luật
Cơ quan ban hành Quốc Hội
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế của Quốc hội, số 71/2014/QH13
Tải về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế của Quốc hội, số 71/2014/QH13