Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu số 03/2008-NB

Thứ Tư 23:50 04/06/2014

Phê duyệt kết quả đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 03/2008-NB: 01 xe nâng tải trọng nâng 03 tấn thuộc dự án: Đầu tư thiết bị duy trì và phát triển sản xuất năm 2008 Công ty cổ phần than Núi Béo–TKV với các nội dung sau:

1.1 Tên đơn vị trúng thầu:  Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp Công nghiệp.

1.2 Tên, số lượng thiết bị trúng thầu:

- 01 Xe nâng hàng Komatsu FD30T-16 trong lượng nâng 3 tấn
1.3 Xuất xứ: Kommatsu Nhật Bản
1.4 Năm sản xuất: 2008.

1.5 Chất lượng: Mới 100%, chưa qua sử dụng, đảm bảo qui cách và chất lượng theo tiêu chuẩn xuất xưởng của Nhà sản xuất.

1.6 Giá trị trúng thầu:   474.200.000 VND

(Bốn trăm bảy tư triệu hai trăm nghìn Việt nam đồng)

1.7 Thời gian giao hàng:  Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.

1.8 Thời gian bảo hành:  20 tháng hoặc 3600 giờ hoạt động (tuỳ theo điều kiện nào đến trước) kể từ ngày giao hàng.

1.9 Địa điểm  giao hàng: Công ty cổ phần Than Núi Béo - TKV.

1.10. Loại hợp đồng:  Trọn gói không điều chỉnh giá.

vinacominThuc phamThan Hòn gaiIATAThan Hà LầmThan Nam MẫuThan Quang hanhThan Hà Tu