Thông tin Đấu giá Tài sản cố định thanh lý

Thứ Tư 23:37 04/06/2014

DANH MỤC TÀI SẢN THANH LÝ BÁN ĐẤU GIÁ

 

STT

Tên TSCĐ

ĐVT

Số lượng

1

Xe Zill 131 biển số 14l-0129

Cái

01

2

Xe Benlaz 7522 số 111

01

3

Xe Benlaz 7522 số 114

01

4

Xe Benlaz 7522 số 115

01

5

Xe Benlaz 7522 số 124

01

 

Nguyên tắc chung:

      Việc bán đấu giá thực hiện theo nguyên tắc công khai, trung thực bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các bên than gia. Bán đấu giá là hình thức bán công khai có nhiều người muốn mua tham gia trả giá theo hình hình thúc mời thầu giá và bỏ phiếu đấu giá.

      Người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc không có giá cao hơn giá khởi điểm thì cũng phải bằng giá khởi điểm là người trúng thầu đựơc mua tài sản bán đấu giá đó, việc bán đấu giá đó không thành sẽ được tổ chức lại.

 

Người không được tham gia đấu giá.

       Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của bộ luật dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

       Người làm trong tổ tư vấn giá hoặc cha, mẹ ,vợ ,chồng ,con của những người trong hội đồng đấu giá.

 

Phương thức bán đấu giá.

      Bán đấu giá theo phương thức trọn gói, không bán lẻ hình thức bỏ phiếu đấu giá kín 1 lần. phiếu đấu giá(đơn tham gia đấu giá) do công ty cổ phần than Núi Béo –TKV Phát hành.

       Phiếu đấu giá không được tẩy xoá, sửa chữa và mỗi đơn vị chỉ có một phiếu

 

Nộp tiền bảo lãnh(tiền đặt cọc) đấu giá.

       Bên tham gia đấu giá phải nộp tiền bảo lãnh đấu giá là 8.000.000đ (tám triệu đồng).

       Số tiền này sẽ được thanh toán ngay khi công bố kết quả, bên không trúng thầu và trừ vào tiền phải nộp đối với đơn vị trúng thầu.

       Số tiền đặt cọc sẽ bị trừ 50% khi đơn vị tổ chức bán đấu giá phát hiện các đơn vị tham gia đấu giá có gian lận hoặc thông đồng trước khi đấu giá.

       Trừ 100% khi đơn vị tổ chức bán đấu giá phát hiện các đơn vị tham gia đấu giá có gian lận hoặc thông đồng trong quá trình đấu giá, đông thời không công nhận kết quả đấu giá.

 

Thời gian tổ chức bán đấu giá.

      Thời gian nhận phiếu đấu giá kết thúc vào 16h 30 phút ngày 25 tháng 5 năm 2007

      Thời gian tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý vào hồi 10 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2007,

       Hội đồng đấu giá lập bảng kết quả đấu giá có chữ ký của chủ tịch hội đồng và ngưòi tham gia đấu giá , văn bản này được lập ngay sau khi kết thúc tổ chức bán đấu giá.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ : Cơ quan tổ chức bán đấu giá Công ty Cổ phần Than Núi Béo – TKV

Địa chỉ                         :  799 Lê Thánh Tông - Phường Bạch Đằng – TP Hạ Long - Quảng Ninh

Tel                                : +84.033.825220
Fax                               : +84.033.625270
Email                           :  giaodich@nuibeo.com.vn

Than Hà LầmvinacominThan Nam MẫuThan Hòn gaiThuc phamThan Hà TuIATAThan Quang hanh