Thông báo mời thầu

Thứ Tư 23:07 04/06/2014

Công ty Cổ phần Than Núi Béo trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện & năng lực tham gia đấu thầu rộng rãi trong nước cung cấp thiết bị thuộc các gói thầu sau thuộc dự án đầu tư bổ sung thiết bị phục vụ Sản xuất năm 2006

STT

Số gói thầu

Tên Thiết bị

số lượng

Ghi chú

1 19/2006 - NB Máy xúc lật bánh lốp dung tích 3,0 - 4,0 m3/gầu 01
2 22/2006 - NB Biến mô xe CAT 773E, Động cơ xe CAT 773E

01cụm biến mô
01 cụm động cơ xe CAT 773E
01 cụm động cơ CAT loại C12


3 24/2006 - NB Hộp số xe Volvo A40D, Động cơ xe Volvo A40D 02 cụm hộp số
02 cụm động cơ xe Volvo A40D

Các nhà thầu tham gia đấu thầu tìm hiểu thêm thông tin và mua hồ sơ tại Công ty cổ phần Than Núi Béo

Địa chỉ      : 799 - Lê Thánh Tông - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại : 033.627517        Fax : 033.625270
Các nhà thầu tham gia dự thầu sẽ mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh (cho mỗi gói thầu) với một khoản lệ phí là : 500.000 VNĐ (Năm trăm ngàn đồng chẵn), không hoàn lại.

Hồ sơ mời thầu sẽ được bán từ 8h ngày 11/10/2006 đến ngày 12/10/2006 tại địa chỉ trên.

Thời điểm đóng thầu       :  14h00' ngày 27/10/2006.
Thời điểm mở thầu          :  14h30' ngày 27/10/2006.

Giám đốc Công ty
Phạm Minh Thảo

Than Hà TuThuc phamThan Hà LầmvinacominThan Hòn gaiThan Quang hanhThan Nam MẫuIATA