Thông báo không trúng thầu gói thầu số 02/2006

Thứ Tư 23:42 04/06/2014

Căn cứ quyết định số 1518/QĐ - HĐQT ngày 18/7/2006 Công ty Cổ Phần Than Núi Béo Công bố các công ty không trúng gói thầu số 02/2006-NB : Máy gạt bánh xích công suất 220 - 240CV thuộc dự án đầu tư mở rộng sản xuất - Công ty than Núi Béo.

STT

Tên Công ty Tham gia đấu thầu

Kết Quả

1 Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ Không trúng thầu
2 Công ty Cổ Phần thiết bị Vạn Xuân Không trúng thầuĐề nghị Quý công ty làm các thủ tục cần thiết để giải toả tiền bảo lãnh dự thầu.

Than Hà LầmThan Nam MẫuThan Hòn gaiThan Hà TuvinacominThan Quang hanhIATAThuc pham