Giới thiệu chungHoạt động và dịch vụSản phẩmCông nghệSản xuất kinh doanh

Tiếng Việt / English

Trang chủ

Liên hệ - Góp ý

Tên truy nhập

Mật khẩu

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
Đảng bộ công ty
Công đoàn công ty
Đoàn Thanh Niên
THỂ THAO - VĂN HOÁ
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Hội Đồng Quản Trị
Bộ Máy Điều Hành
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Điều lệ công ty
Quy chế quản trị nội bộ
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Nội dung Đại hội cổ đông
Các thông tin khác
 

Thời tiết
Tỷ giá
Chứng khoán
Tổ Chức Đoàn Thể
ĐẢNG BỘ CÔNG TY
▫ Cơ cấu tổ chức▫ Các kỳ Đại hội▫ Các hình ảnh đại hội VIII

 

Đảng bộ Mỏ than Núi Béo nay là Đảng bộ công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin được thành lập ngày 17 - 05 - 1989 trực thuộc Đảng bộ công ty than Hòn Gai.

đ/c Lã Tuấn Quỳnh
Bí Thư Đảng uỷ công ty cổ phần than Núi Béo-Vinacomin

Trải qua thời gian 22 năm, cùng với sự phát triển của nghành than, Đảng bộ Công ty Cổ Phần Than Núi Béo - Vinacomin đă làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình; lănh đạo tập thể cán bộ, đảng viên công nhân viên chức của mỏ hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh,xây dựng đảng bộ ngày càng phát triển.


       Tiền thân của Đảng bộ mỏ Núi Béo là chi bộ Ban quản lý công trình 3, trực thuộc Đảng bộ cơ quan công ty than Hòn Gai (Ban quản lý công trình 3 là đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ thiết kế xây dựng các cơ sở vật chất cho việc đầu tư khai thác mỏ Núi Béo dưới sự giúp đỡ của Liên Xô). Ngày 25 - 08 - 1988 Đảng uỷ công ty than Hòn Gai có quyết định số 05 QĐ/ĐU tách chi bộ BQL công trình 3 ra khỏi Đảng Bộ cơ quan công ty và nâng cấp thành chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng Bộ Công ty than Hòn Gai. ở thời điểm được tách ra này chi bộ BQL công trình 3 có 28 Đảng viên do đ/c Nguyễn Văn Khái làm bí thư chi bộ. Đây chính là những nhân tố nòng cốt trong xây dựng mỏ và Đảng bộ công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin sau này.

 

Các đồng chí bí thư Đảng bộ qua các thời kỳ

 

Trần Xuân Hiệu
1988 đến 1996

Trần Hữu Đức
1996

Nguyễn Xuân Chiến
1996 đến 1998

Trần Công Phán
1998 đến 2010

Lã Tuấn Quỳnh
2010 đến nay


       Trải qua một thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất xây dựng mỏ đến ngày 17 - 05 - 1989. Đảng uỷ Công Ty than Hòn Gai có quyết định 104/QĐ - TC thành lập Đảng bộ mỏ than Núi Béo trên cơ sở chi bộ BQL công trình 3 và một số đảng viên được thuyên chuyển từ các đơn vị khác trong công ty sang mỏ. ở thời điểm thành lập Đảng bộ có Đảng viên và đồng chí Trần xuân Hiệu được chỉ định làm bí thư Đảng bộ đầu tiên. Ngày 8 - 6 - 1989 Đảng mỏ có quyết định số 01/QĐ - ĐU thành lập tổ chức trong Đảng bộ.

Lễ Thành lập Đảng bộ

Lễ kết nạp Đảng viên đầu tiên

Theo nội dung quyết định trên Đảng bộ mỏ Núi béo lúc đó có 5 chi bộ : (Chi bộ Kỹ thuật, Chi bộ Tổ chức - Văn pHòng, Chi bộ Kế Hoạch - Vật tư - Kế toán, Chi bộ Công trường tổng hợp, Chi bộ phân xưởng sửa chữa Cơ điện - Dịch vụ). Ngay sau đó Đảng bộ đă bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình , lănh đạo cán bộ, đảng viên công nhân viên chức xây dựng các cơ sở vật chất cho việc khai thác mỏ. Bên cạnh đó Đảng bộ vẫn chú trọng công tác xây dựng Đảng; công tác an ninh, trật tự và lănh đạo các đoàn thể trong mỏ cùng phát triển .

Đảng bộ Công Ty Cổ phần Than Núi Béo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra
Tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
Tổ chức Lễ phát thẻ Đảng nhân dịp kỷ niệm 67 năm Quốc khánh 2/9 (1945 - 2012)
Phổ biến, quán triệt nghị quyết hội nghị TW4
Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng
Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2010 - 2015 Đảng bộ công ty cổ phần Than Núi Béo - TKV
Triển khai học tập nghị quyết hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành khoá X
Triển khai học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá X
Học tập & làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hội Nghị Tổng kết Công tác Đảng năm 2006
ĐẦU TƯ - ĐẤU THẦU
MUA BÁN VẬT TƯ
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
THÔNG TIN TÀI CHÍNH